Behandeling

De richtlijnen voor (diagnostiek en) behandeling staan beschreven in de onderstaande artikelen.

In beide artikelen staat een actieve rol beschreven van de StOEH (Stichting Opsporing Erfelijke Hypercholesterolemie). Al deze taken zijn overgenomen door Stichting LEEFH. De herziene versies van zowel de NHG-standpunt als de richtlijn van het College zijn in ontwikkeling.

Het standpunt van de NHG: Diagnostiek en behandeling van Familiaire Hypercholesterolemie. E.P. Walma en Th.Wiersma.  Huisarts en Wetenschap. April 2006.

De richtlijn van het College voor Zorgverzekeringen (Zorginstituut Nederland): ‘Diagnostiek en behandeling van Familiaire Hypercholesterolemie’. E.P. Walma, F.L.J. Visseren, J.W. Jukema, J.J.P. Kastelein, A.W. Hoes en A.F.H. Stalenhoef. Nederlands tijdschrift voor geneeskunde . 7 januari 2006.

gebouw-roodBij een gevonden FH-mutatie, kan de patiënt eenmalig worden verwezen naar een FH-expertisecentrum (regionaal LEEFH-centrum) in de buurt voor advies, behandeling  en voorlichting over het familieonderzoek.

Stichting LEEFH
Paalbergweg 26
1105 BV Amsterdam