Eigen Risico en verzekeringen

Het DNA-onderzoek valt onder de basisverzekering en wordt dus volledig vergoed. Wel is het van invloed op het eigen risico en dus kan de ziektekostenverzekering toch kosten in rekening brengen.

Iedereen vanaf 18 jaar betaalt een verplicht eigen risico. Dit heeft de overheid bepaald en geldt voor alle verzekeraars. Het verplichte eigen risico is het bedrag dat de patiënt zelf moet betalen, voordat hij een vergoeding krijgt van de zorgverzekeraar.

Lees meer.

Mocht je hier vragen over hebben, dan kunt je altijd contact opnemen met LEEFH (020-6971014) of met je zorgverzekeraar.

weetje-roodLevens- en overlijdensrisicoverzekeringen

Het meedoen aan een erfelijkheidsonderzoek kan consequenties hebben voor het afsluiten van een verzekering. Hierover zijn hele duidelijke afspraken gemaakt met het Verbond van Verzekeraars als het gaat om de levensverzekeringen en met Zorgverzekeraars Nederland voor de zorgverzekeringen.

Met FH is het mogelijk (onder standaardvoorwaarden en tegen een standaardpremie van de verzekeraar) een verzekering af te sluiten. Maar soms is een hogere premie of zijn aangepaste voorwaarden noodzakelijk. De meeste verzekeraars stellen de premie bij wanneer het cholesterolgehalte door behandeling genormaliseerd is.

Voor meer informatie kunt je terecht op de website van het Verbond van Verzekeraars . Je kunt ook de brochure downloaden.

Stichting LEEFH
Paalbergweg 26
1105 BV Amsterdam