Privacy

Al onze medewerkers en de FH-consulenten in de regionale LEEFH-centra ondertekenen bij indiensttreding een geheimhoudingsverklaring.

Als je deelneemt aan het erfelijkheidsonderzoek dan vragen we je een verklaring in te vullen en te ondertekenen. Met deze verklaring geef je (onder andere) aan of je DNA-materiaal bewaard mag blijven.

Alle persoonlijke en medische gegevens die bij het onderzoek zijn verkregen worden opgeslagen in een beveiligd databestand. De gegevens vallen onder de medische geheimhoudingsplicht en zullen nooit zonder toestemming worden doorgegeven aan derden.

Stichting LEEFH
Paalbergweg 26
1105 BV Amsterdam